wyszukiwarka
Strona główna > Informacje ogólne
Informacje ogólne
---

 

WSTĘP 

Blackfast jest specjalistyczną metodą, służącą do wykańczania i czernienia elementów stalowych. Jest to bezpieczny i łatwy proces chemiczny, polegający na zanurzeniu tychże elementów w roztworach, w temperaturze pokojowej Rzeczą szczególnie wartą uwagi jest to, że poczernienie elementu nie pociąga za sobą zmiany jego wymiarów. Każdy wytwórca elementów precyzyjnych, maszyn czy narzędzi, potrzebujący estetycznego wykończenia swoich produktów, jest naszym potencjalnym klientem.

Ten niszowy rynek może być eksploatowany najefektywniej przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, dysponujące odpowiednią bazą techniczną, wykorzystujące niniejsze produkty do własnych potrzeb lub dystrybuujące je dalej. 


RYNEK

Firma Blackfast Chemicals jest na rynku brytyjskim liderem i specjalistą w dziedzinie czernienia w temperaturze pokojowej. Sprzedaż zestawów preparatów Blackfast firmom zajmującym się zarówno produkcją lekkiego sprzętu inżynieryjnego, jak i fabrykom sprzętu ciężkiego, prowadzona jest z sukcesem w kraju i za granicą. 

Nabywcami tych produktów są firmy, wytwarzające elementy stalowe i żelazne o bardzo wąskich tolerancjach wymiarowych. Jednolite czarne wykończenie takich elementów dziś niezwykle popularne i znacząco zwiększa odczuwalną wartość produktu. Wśród nabywców produktów Blackfast Chemicals znajdują się wielcy, którzy zamawiają rocznie 10 000 litrów, jak i mali, którzy zamawiają w tym samym okresie 25 litrów. Wszystkie produkty dystrybuowane są w kanistrach 5- i 25-litrowych.

25% klientów produkuje narzędzia maszynowe lub zbliżone produkty, 5% elementy hydrauliczne, 60% maszyny przemysłowe, przeznaczone m. in. dla stolarstwa, metalurgii, szewstwa, introligatorstwa, drukarstwa, , wytwórni opakowań metalowych itp. 5% łączniki i przedmioty inne, zaś pozostałe 5% to wytwórcy i przedsiębiorstwa wykonujące czernienia na zamówienie.

W USA, gdzie taki typ ekonomicznych procesów niskotemperaturowych jest wielce popularny, roczne obroty rynku wynoszą 6 mln $ względem odbiorcy ostatecznego.


PROCES

Proces Blackfast mieści się w kategorii czernienia chemicznego (nie należy go jednak mylić z parkeryzacją czyli fosforanowaniem!). Jednolicie czarne wykończenie osiąga grubość rzędu 1,3-3 µm i ma charakter bardziej dekoracyjny niż ochronny.Jako że proces nie wpływa znacząco na wymiary czernionego przedmiotu, a jednolite poczernienie uzyskuje się także na gwintach, w ślepych otworach itp., nawet gdy elementy te znajdują się w koszu, nadaje się on doskonale dla niewielkich przedmiotów, obrabianych maszynowo. Proces wymaga odtłuszczenia i, ewentualnie, odrdzewienia przed zanurzeniem w łaźni o temperaturze pokojowej. Ochronę antykorozyjną zapewnia końcowe zanurzenie w oleju odwadniającym. 

Na sprzęt składa się prosty zestaw zbiorników polietylenowych, niezbędny jest również dostęp do bieżącej wody, natomiast zbyteczne są jakiekolwiek drogie urządzenia wentylacyjne. Lokuje się go zazwyczaj tuż obok linii wytwórczej. W większości przypadków jest on obsługiwany przez pracowników bez doświadczenia technicznego w tej dziedzinie. Produkt sprzedawany jest po krótkiej demonstracji z użyciem elementu stalowego, dostarczonego przez potencjalnego klienta. Każdy rodzaj stali, od łagodnej, przez odlewaną, do utwardzanej stali narzędziowej, ale nie nierdzewnej, może zostać poczerniony. Jeden litr stężonego roztworu pokryje od 4 do 8 metrów kwadratowych powierzchni stali, w zależności od jej rodzaju


ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE

Produkty Blackfast nie są chemikaliami niebezpiecznymi w transporcie w myśl regulacji IMCO, przyjętej przez ONZ. Przy dostawach oznakowane są jako "niebezpieczne w przypadku połknięcia", co, jeśli dotyczy artykułu konsumpcyjnego, nie czyni go ani mniej ani bardziej szkodliwym niż dostępne na rynku środki czyszczące.

Bardzo rzadko zachodzi konieczność usunięcia i utylizacji roztworów, gdyż w trakcie użytku jego stężenie słabnie, a przywraca się je przez dodanie nowej porcji koncentratu.
Copyright by DIALEKS, 2007Created by Enigmatis